Min begravning

Min begravning

Många gånger vet inte dina närmaste hur just du vill ha din begravning. Som anhörig kan det vara både svårt och överväldigande att planera en begravning när man inte har en aning om hur den avlidne ville ha det.

Att planera sin egen begravning behöver inte alltid vara så detaljerat men är oftast väldigt hjälpfullt för de som blir kvar efter din död.

Kanske vill du ha din begravning på ett helt annat sätt än vad man tror? Det kan hjälpa att prata min dina närmaste eller skriva ner din önskemål i Livsarkivet.